Klagemuligheder

I alle tilfælde hvor en eventuel klage vil kunne komme på tale er vi naturligvis altid villige
til at forsøge at indgå et kompromis eller anden aftale, men skulle det alligevel ske at vi 
bliver uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet kan du klage til:

Camping Branchens Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby.
  Ring på 36140457 for at få tilsendt en klageformular, eller

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,
  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning
  via www.forbrug.dk, eller

- EU-Kommissionens online klageportal som også kan anvendes ved indgivelse af en klage.
  Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives via
  http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen skal du oplyse vores mailadresse salg@jysk-caravan.dk.